tm

tm

Kajiselidik Unit OSHE

KAJISELIDIK BUDAYA KERJA SELAMAT DAN SIHAT – UNTUK SEMUA AHLI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGERI DAN BANGUNAN/PREMIS TM

Yang Berbahagia Dato’-Dato’, Tuan-Tuan dan Puan-Puan.

Perkara tersebut di atas adakah dirujuk.

Kajiselidik ini yang dijalankan oleh unit OSHE adalah untuk mengetahui tahap pemahaman semua ahli jawatankuasa terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di dalam syarikat kita. Kajiselidik ini bermula dari tarikh penerimaan email yang dihantar kepada setiap ahli jawatankuasa dan perlu dilengkapkan sebelum 31 Oktober 2014. 

Kajiselidik Unit OSHE

Kami memohon sokongan dan kerjasama semua Pengerusi dan Setiausaha Jawatankuasa untuk memastikan semua ahli jawatankuasa negeri, bangunan dan premis agar mengambil bahagian di dalam kajiselidik ini. Sebanyak 37 soalselidik mudah yang dianggarkan dapat diselesaikan dalam masa 30 minit. Kajian ini dibangunkan bagi menilai sikap terhadap keselamatan dan kesihatan di dalam TM dan, bagi mengenalpasti langkah pembaikan yang perlu diambil. Semua keputusan akan digabungkan untuk dianalisa dan tiada keputusan individu akan disimpan. Perlu diingatkan - kami tidak mencari jawapan betul atau salah tetapi kami ingin mengetahui apa pandangan anda mengenai budaya keselamatan di TM berdasarkan pengetahuan dan pengalaman tuan-tuan.

Berikut ialah alamat URL OSHE Portal:


untuk membolehkan  tuan-tuan melengkapkan kajiselidik ini.

Kerjasama dan tindakan segera tuan-tuan amatlah dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian dan salam hormat.

OSHE GHCM
Selamat, Sihat dan Sejahtera

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kajiselidik Unit OSHE"

Post a Comment